Danas Have - tegning & anlæg Aps, Strandgade 35, 3000 Helsingør. Tlf.: 2086 0923. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Naturhave - Havenatur

 

 

Ideer til en have med natur:

 

  • Blomstereng
  • Skovbundsbed
  • Sumpbed med vilde planter
  • Havedam
  • Beplantning med føde og levesteder for fugle og andre dyr
  • Bunddækkende planter og flis
  • Naturmaterialer til hegn, haveinventar og belægninger
  • Redekasser, fuglebade, foderbræt, humlebo og bistade
  • Kompost, nyttehave og frugttræer
  • Variation, variation, variation !!

 

Naturhave

er en have med præg af natur, men stadig i en form for kultur.

Naturhave er det sted, hvor mennesket møder natur i en æstetisk og komprimeret form lige uden for døren - med rige oplevelser til følge.

 

Havenatur

er de natur elementer, som allerede er i haven uden vores indsats eller som kommer for at bruge den som spisekammer, bolig eller skjul.

Nogle kan vi introducere, men mange mindre fugle, insekter og pattedyr har allerede vigtige levesteder i vore grønne boligkvarterer.

 

Natur i haven

Natur i haven er en specialitet, som vi brænder for.

De vilde blomsters skønhed og elegance i blandede bevoksninger, savnes hos de fleste forædlede sorter. Desuden er de mere robuste og ganske gratis at anskaffe sig fra frø. Med kendskab til økologien kan der skabes vedvarende og smukke natur bede og bevoksninger. Et varieret natur bed tiltrækker langt flere arter af insekter, fugle og andre dyr, fordi der hele tiden er føde, skjul og opholdssted - det betyder igen at sygdoms- og skadedyrsangreb ikke har samme negative virkning og tilmed at de forædlede planter i haven nyder en vis grad af beskyttelse mod skadedyr.

Specielt under de lidt ekstreme vækstvilkår (tørt, vådt, skyggefuldt, magert) kan natur bede være et godt supplement til konventionelle haveplanter; - i mange tilfælde vil det være både/og. 

 

 

danashave_com_naturhave_1